Vallarjäntans Kennel finns i Karlstad,  intill korsningen E18 Stockholm -

Oslo och Filipstadsvägen så vi är lätta att nå.

Vi föder upp Finsk Lapphund i liten skala sedan 2002 men skaffade vår

första nordliga spets, en islandshund redan  1994. Vi är förtjusta i dessa

väldigt pigga och naturliga hundar och det är roligt och intressant att

ibland ta en kull.

Kontakten med våra valpköpare är viktig och vi ställer upp med råd och

tips för de valpköpare som tycker fortsatt kontakt är en tillgång.

Vi har från och till träffar och hundpromenader. Se Nyheter och Aktiviteter.

 

Marta/Maya/ från Vallarjäntans Fotbollskull 2012 drömmer bland vitsipporna.  Foto Maria Risberg

Telefon 0702 349 849 mail vallarjantans@yahoo.se