Mail:
vallarjantans@yahoo.se

Telefon: 0702-349 849           054-832833 (+4654-832833)

Inger Möckelind
Karlstad